Thầy Quốc Vượng
Thầy Quốc Vượng

Làm thế nào để biết một số tự nhiên chia hết cho 2,3,4,5,7,9,11

Đăng lúc: . Đã xem 3174 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Thu Huyền
Chuyên mục : Toán vui
Làm thế nào để biết một số tự nhiên chia hết cho 2,3,4,5,7,9,11

Làm thế nào để biết một số tự nhiên chia hết cho 2,3,4,5,7,9,11

Làm thế nào để biết một số tự nhiên chia hết cho 2,3,4,5,7,9,11
Việc phán đoán về tính chất chia hết của một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác là một yêu cầu thường gặp trong cuộc sống. Đương nhiên nếu trong tay bạn có một máy tính, bạn chỉ cần đặt để thực hiện phép tính chia là xong. Khi số chia là số đơn giản (ví dụ số có một chữ số) thì có thể dùng một số quy tắc phán đoán. Khi các bạn nắm được các quy tắc thì không cần có máy tính, bạn cũng có thể giải đáp bài toán về tính chia hết khá nhanh chóng.

Quy tắc phán đoán về tính chia hết có hai loại: Một là, xem xét chữ số cuối hoặc vài chữ số cuối của các con số như ờ các mục 1 và 2, sau đây; hai là tính tổng các chữ số trong con số hoặc xem xét các hệ số thích họp cho các tổng mà phán đoán như ở các mục từ3 đến 6,.

1.  Một số tự nhiên là sô lẻ sẽ không chia hết cho 2; một số chẵn chia hết cho 2. Ví dụ các số 0, 2, 4. 6,...sẽ chia hết cho 2, còn các số lẻ như 1,3, 5, 7,...không chia hết cho 2.

2.  Một số tự nhiên sẽ chia hết cho 5 nếu chữ số cuối của số đó ỉà số 0 hoặc 5; một số tự nhiên chia hết cho 25 nếu hai chữ số cuối của số đó là 00, 25, 50 hoặc 75, ví dụ số 120795 có thể chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 25.

3. Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3. Một số chia hết cho 9 nếu tổng các chữ số cúa số đó chia hết cho 9. Ví như số 147345 thì tổng các chữ số của số đó là 5 + 4 + 3 + 7 + 4+ 1 = 24 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 nên số trên chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

Vì sao lại có quy tắc dự đoán khá đơn giản như vậy?
Giả sử cho số:
A = a0 + 10a1 + 102a2 + 103a3 + ...
trong đó a0, au a2, a3...là chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn...của số A ta có thể viết:
A = a0 + 10a1 + 102a2 + 103a3 + ...
= [ (10 - 1) a1 + (102 - 1 )a2 + (103 -1) a3 ]+ (a0 + a1 + a2+ a3 +...).
Dễ dàng nhận thấy 10n- 1 là bội số của 3 và 9 vì vậy nếu số hạng thứ hai của biểu thức số A (biểu thức trong ngoặc đon) viết ở trên là bội số của 3 và 9 thì số A sẽ chia hết cho 3 và 9. Từ đó ta đi đến quy tắc nếu a0 + a1 + a2 + a3 + ... là bội số của 3 hoặc 9 thì số A chia hết cho 3 hoặc 9.

4. Một số chia hết cho 4 nếu tổng của chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục nhân đôi chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4. Một số tự nhiên chia hết cho 8 nếu tổng của chữ sô hàng đơn vị cộng vói chữ số hàng chục nhân đôi và chữ số hàng trăm nhân 4 chia hết cho 8 thì số đó chia hết cho 8. Ví dụ số 1390276 chia hết cho 4 vì 6 + 2x7 = 20 chia hết cho 4 nên số 1390276 chia hết cho 4. Sô 1390276 không chia hết cho 8 vì theo quy tắc 6 + 2 X 7 + 4 X 2 = 28 không chia hết cho 8.

Cách chứng minh quy tắc vừa nêu cũng tương tự như cách chứng minh ở 3.
Ta viết ví dụ:
A = [ (10 - 2) a1 + (102 - 4)a2 + 103a3 + ...] +
(a0 + 2a1 + 4 a2).
Dễ dàng nhận thấy biểu thức trong ngoặc vuông là bội số của 8 và A sẽ chia hết cho 8 nếu hạng số thứ hai của A phía bên phải (biểu thức trong ngoặc đơn) là bội số của 8.

5.  Một số chia hết cho 11 nếu hiệu số của tổng các số chẵn và tổng các chữ số hàng lẻ là bội số của 11. Ví dụ vói số 268829 tổng các chữ số ở hàng lẻ 9 + 8 + 6 = 23, tổng các chữ số hàng chẵn là 2 + 8 + 2 = 12 hiệu của chúng đúng bằng 11 nên sô này sẽ chia hết cho 11. Lại như với sô 1257643 thì hiệu của hai tổng các chữ số là (3 + 6 + 5 + 1) - (4 + 7 + 2) = 2. Không phải là bội số của 11 nên số này không chia hết cho 11. Để chứng minh quy tắc ta viết:
A = [ (10 + 1)a1 + (102 - 1)a2 + (103 + 1)a3 + (104 - 1)a4 +...] + [(a0 + a2+...) - (a1 + a3 +...)].
Số hạng thứ nhất của A là bội số của 11 nên nếu hạng số thứ hai là bội số của 11 (hiệu của tổng các chữ số ở hàng chẵn và các chữ số ở hàng lẻ) đương nhiên là A sẽ chia hết cho 11.

6.  Chứng minh quy tắc chia hết cho 7 khá phức tạp mà ý nghĩa thực tiễn lại hạn chế nên ở đây chỉ giới thiệu quy tắc mà không đi sâu vào cách chứng minh.
Bạn hãy nhớ ki dãy hệ số tuần hoàn sau đây: 1, 3, 2, 1, - 3,1,3, 2,-1, -3,-2...

Muốn phán đoán về tính chia hết của một số tự nhiên bất kì có chia hết cho 7 hay không các bạn hãy nhân các chữ số vói dãy số đã nêu, sau đó tính tổng số của chúng. Ví dụ, bạn hãy nhân các chữ số bắt đầu từ chữ số đơn vị là hệ số 1, chữ số hàng chục là hệ số 3, chữ số hàng trăm với hệ số 2, chữ số hàng ngàn vói hệ số -1, v.v. rồi tính tổng đại số của các tích thu được. Nếu tổng số vừa tính được chia hết cho 7 thì số đó sẽ chia hết cho 7. Ví dụ xét số 5125764 chia hết cho 7 vì:
4 + 2x6 + 2x7-5-3x2-2x1 + 5 = 28 chia hết cho 7.

Khi xét tính chia hết của một số tự nhiên ta cần chú ý đến tính chất quan trọng sau đây: Nếu một số A đồng thời chia .tiết cho hai số p và q thì cũng chia hết cho tích số p X q của hai số. Ví dụ số 5125764 đồng thòi chia hết cho hai số 7 và 4 nên số này sẽ chia hết cho tích số 7 X 4 = 28 v.v...

Nguồn tin: Trích sách "10 vạn câu hỏi vì sao Toán học"
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Được đánh giá 3.8/5

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới